Garanti

Denna garanti gäller endast för PPSI patienter som bokat plastikkirurgi genom någon av våra agenter eller direkt via vår website.

Våra åtagande och garanti

På PPSI erbjuder vi hög kvalitet och garanterar våra klienter att dom inte utsätter sig för några onödiga risker genom att resa utomlands för operation. Detta innebär även att vi har ett ansvar för våra kunder långt efter att de har återvänt hem.

Risker finns alltid vid en operation och PPSI fäster stor vikt vid att informera så att du är medveten och kan fatta ett riktigt beslut. Även för en person som är fullt frisk så finns det en liten risk för komplikationer samt en risk att du upplever att resultatet inte infriats. Det är därför viktigt att du diskuterar med läkaren vid konsultationen innan operationen samt följer läkarens rekommendationer efter operationen. Om att ett problem uppstår som en direkt följd av operationen och det skulle visa sig att korrigerande kirurgi behövs så har PPSI en garanti policy.

Garanti villkor

Kunder bör vara medvetna om att:

 1. Alla postoperativa råd från kirurger, inklusive medicinering, rekommendationer, begränsad aktivitet måste följas
 2. Kompressionsplagg måste användas enligt instruktioner
 3. Postoperativa vistelser skall vara på av PPSI godkända hotell
 4. I nödfall såsom vid akut smärta, akut svullnad eller infektion, skall kunden omedelbart söka medicinsk hjälp från en legitimerad läkare. Kunden bör få en medicinsk rapport eller meddelande som beskriver diagnoser, som behandling och kostnader för behandling och vidarebefordra denna information till PPSI.
 5. PPSI kommer inte att ersätta kostnader för behandling som inte på förhand skriftligen godkänts av PPSI.
 6. I allmänhet, utom i nödfall eller akuta komplikationer kommer beslut om garanti inte att göras av PPSI förrens tidigast 6 månader efter operationen. Detta för att minimera eventuella svullnader och för att tillåta normal läkning, ärr minimering
 7. Inga åtgärder, utom i nödfall eller vid akuta komplikationer, kan utföras av annan kirurg utan samtycke från PPSI

Riskfaktorer som kan tas i beaktande vid en hög risk bedömning

Patienter med någon av följande riskfaktorer bör se till att denna information sanningsenligt har lämnats till kirurgen innan ingrepp och skriftligen före på antagningsformuläret. Dessa riskfaktorer inkluderar men är inte enbart begränsade till följande punkter:

 • Patienter som röker eller är alkohol eller drogberoende
 • Patienter utanför en hälsosam BMI. (över/under-vikt)
 • Patienter med diabetes eller sköldkörtelsjukdom
 • Patienter med störningar i blodtryck inklusive högt blodtryck, ischemi, åderbråck eller hemorrojder
 • Patienter med hjärtsjukdomar inklusive klaffsjukdom eller ischemi
 • Patienter med nedsatt njurfunktion, inklusive kronisk njursvikt eller njursten
 • Patienter med urinvägsbesvär inklusive godartad prostataförstoring, förträngning av urinröret
 • Patienter med nedsatt leverfunktion inklusive cirros eller hepatit
 • Patienter med nedsatt lungfunktion inklusive KOL, astma eller TB
 • Patienter med nedsatt gastrointestinala funktion inklusive magsår
 • Patienter med nedsatt benmärg inklusive dysplastiska märg
 • Patienter med nedsatt nervsystem funktion inklusive sensoriska, motoriska eller autonoma störningar
 • Patienter med nedsatt muskelfunktion såsom svaghet, Myasthenia gravis eller Guilain-Barrés syndrom
 • Patienter med livmoderproblem inklusive dysmenorré och endometrios
 • Patienter med ledbesvär bland annat artrit
 • Patienter med ögonsjukdom inklusive grön starr
 • Patienter med psykisk sjukdom depression, schizofreni och ångest
 • Patienter med systemisk sjukdom inklusive autoimmun sjukdom allergi eller cancer
 • Patienter med degenerativ sjukdom i ryggraden, ben, leder, ögon eller hjärna
 • Patienter med keloid ärrbildning
 • Patienter med vaskulär eller hjärtproblem
 • Patienter som tar mediciner som skulle kunna påverka återhämtningen
 • Patienter som är allergiska mot läkemedel eller andra allergier
 • Patienter som är HIV-positiva, eller har hepatit eller syphilis

Undantag från sjukhusets garanti

Följande undantag omfattas inte av denna garanti:

 1. Icke-kirurgiska ingrepp, laser eller tandläkarbehandling
 2. Följdrisker i samband med kirurgi som inte är ett resultat av ett kirurgi fel, inklusive men inte begränsat till kapselbildning och hudveck (när det gäller bröstimplantat), domningar och förändringar i känsel, asymmetri
 3. Förändringar efter kirurgi i samband med viktökning / minskning eller förändring beroende av graviditet
 4. Garanti gäller endast för patienter som har vistats på sjukhuset minst de rekommenderade antal nätter efter operationen.
 5. Fall där patienten identifierats och meddelats om att:
  1. de är har en hög risk
  2. resultatet inte motsvarar patientens förväntningar
  3. teknik som används, eller någon annan faktor kan leda till en komplikation Detta gäller särskilt patienter som insisterar på att ha ett förfarande, även om de har blivit informerade av kirurgen att resultaten inte blir optimalt.

Utredning – Beslut

Om det efter utredning och med hänsyn till de villkor och undantag ovan, så garanterar PPSI att när det gäller operation, sjukhusvård att PPSI kommer betala ut hela eller en överenskommen del av kostnaderna för klienten

 • för sjukhus, inskrivning, kirurgi och andra kostnader i samband med korrigerande kirurgi.
 • Bokningar som gjorts via agenters och PPSI webbplats och patienter som inte är bosatta i Thailand, så ersätts för tur retur flyg från närmaste internationella flygplatsen i ekonomiklass och samma bokningskod. Resor ska vara i samma säsong av resor (lågsäsong, högsäsong, peak season). Eventuella ytterligare kostnader för flygresan måste betalas av kunden.
 • När det gäller bokningar via agenter och via PPSI webbplats och för kunder som inte är bosatta i Thailand så betalas hotellboende för den tid som krävs att vara i Phuket för korrigerande operation. Hotellet kommer att väljas ut av PPSI. Eventuella ytterligare hotellkostnader, inklusive uppgraderingar till en högre standard eller klass eller hotellet, inklusive större rum betalas av kunden.

PPSI kommer inte att vara ansvara kostnader för patientens följeslagare eller familj.

OBS: lla korrigerande ingrepp skall ske senast ett år efter den ursprungliga operationen.

Om språkliga tolkningstvister i texten uppstår, så är den engelska versionen som har tolkningsföreträde.

DU KAN OCKSÅ VARA INTRESSERAD AV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få uppdateringar och specialerbjudanden